Πρ. Ηλίας: ενέργειες για αποκατάσταση των ζημιών

  • Κατηγορία 2015

 Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 9-10/5/15 ομάδα του συλλόγου μας πραγματοποίησε ανάβαση στην κορυφή του Ταϋγέτου στα 2047μ προκειμένου να προβεί σε αποτύπωση του παρεκκλησίου του πρ. Ηλία, να καταγράψει τις ζημιές που προκλήθηκαν πρόσφατα λόγω των συνθηκών της κορυφής και στη συνέχεια να συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης τα εκκλησίας στην πρότερη μορφή της. Στην ομάδα συμμετείχαν ο Φύκιρης Κων/νος τοπογράφος μηχανικός και πρόεδρος του ΕΟΣ Καλαμάτας, ο Νίκος Γιαννακόπουλος αρχιτέκτων μηχανικός και οι Κων/νος Κωνσταντόπουλος και Χαράλαμπος Καραμανέας.

Αυτή τη στιγμή συντάσσεται μελέτη αποκατάστασης της εκκλησίας από τον μηχανικό Γιαννακόπουλο Νικόλαο. Παραθέτουμε στη συνέχεια την Τεχνική Περιγραφή.

Το παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία στην ομώνυμη κορφή του Ταΰγετου αποτελεί μια αξιόλογη ξερολιθική κατασκευή, κάτι που συνηθίζεται στην οικοδόμηση παρεκκλησίων. Το παρεκκλήσι με διαστάσεις 3.80 μ. Χ 9.80 μ. είναι κατασκευασμένο από τέσσερις χαμηλού ύψους φέροντες τοίχους πάχους 0.80 μ. που εδράζονται σταθερά στον υποκείμενο βράχο. Οι τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από λαξευμένες και απλές πέτρες δόμησης. Μικρές πέτρες πλήρωσης συμπληρώνουν την δομή τους και πέτρες σύνδεσης παρέχουν την απαιτούμενη σύνδεση. Χρήση κατάλληλων πέτρινων σφηνών εξασφαλίζει την σταθερότητα των επιφανειών των τοίχων αποτελώντας παράλληλα διακοσμητικά η χρηστικά στοιχεία των. Στην δυτική πλευρά του κτίσματος διαμορφώνεται το επιμελημένο άνοιγμα της εισόδου που καταλήγει σε εκφορικούς μονόλιθους και αέτωμα (Η μορφή της επιμελημένης δομής της εισόδου αποτυπώνεται και στην συνημμένη φωτογραφία αρχείου). Στον ανατολικό τοίχο, που επίσης καταλήγει σε αέτωμα , έχει κατασκευαστεί μικρή κόγχη που εξωτερικά διαμορφώνει την εξοχή του ιερού. Λόγω των ειδικών συνθηκών της θέσης του και της έλλειψης πρόσφατης συντήρησης, έχουμε σήμερα κατάρρευση τμημάτων της λιθοδομής και κατάπτωση αρκετών πετρών στήριξης. Έχουμε ολική κατάρρευση της ΝΔ γωνιάς του, μια κατάρρευση που έχει συμπαρασύρει και την αντίστοιχη παραστάδα της εισόδου. Συνολικά όλη η νότια πλευρά από το παρεκκλήσι παρουσιάζει επικίνδυνη απόκλιση από την κατακόρυφο (0.20μ-0.30μ) και κίνδυνο κατάρρευσης. Επίσης μικρό τμήμα της προεξοχής του ιερού έχει καταπέσει. Συνολικά όλες οι πλακόπετρες στέψης των τοίχων και οι απολήξεις τους έχουν καταπέσει και έχουν πρόχειρα επανατοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις. Σημειώνεται ακόμη ότι από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε δεν προκύπτουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη στέγης. Τεκμηριώνεται όμως η ύπαρξη προσωρινής στέγασης του παρεκκλησιού με πλεχτούρα η υφάσματα που τοποθετούσαν πάνω σε ξύλινα φέρουσα στοιχειά. Εκτιμούμε, καθώς δεν διαπιστώνεται πρόβλημα θεμελίων, ότι οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Οι απαιτούμενες εργασίες περιορίζονται σε τμηματική ανάκτηση των κατεστραμμένων και σταθεροποίηση των ασταθών τμημάτων του κτίσματος, που θα διασφαλιστεί με μελετημένη και έντεχνη επανατοποθέτηση του γύρω διασκορπισμένου οικοδομικού υλικού του. Η λεπτομερής αποτύπωση που πραγματοποιήθηκε θα αποτελέσει την βάση για την εκπόνηση και έγκριση της απαιτούμενης μελέτης συντήρησης - αποκατάστασης, η υλοποίηση της οποίας θα διασφαλίσει την διάσωση του μοναδικού αυτού μνημείου του Ταΰγετου.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.