Με επιτυχία η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας (23/01/19)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019 στα γραφεία του συλλόγου, η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Σ. Καλαμάτας στην οποία εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2018, καθώς και ο προϋπολογισμός για το 2019. Στη συζήτηση που ακολούθησε ακουστηκαν προτάσεις για την πορεία και το μέλλον του Συλλόγου.